Criminelen infiltreren bij zorgverzekeraars


zorgverzekeraars
Criminele organisaties infiltreren steeds vaker bij zorgverzekeraars om geld achterover te drukken. In een nieuw plan voor de strafrechtelijke aanpak van verzekeringsfraude, hebben de politie, het Openbaar Ministerie en verzekeraars de bestrijding van infiltratie als speerpunt benoemd.

Van infiltratie is sprake als criminelen doelbewust solliciteren op een baan bij een zorgverzekeraar om geld weg te kunnen sluizen. Ze accorderen bijvoorbeeld nepdeclaraties van handlangers of storten vergoedingen op eigen rekeningen. ‘Als zoiets lukt en een crimineel zit daadwerkelijk aan de knoppen, dan gaat het direct om gigantische bedragen’, zegt Wouter Kniest van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Toename
Kniest ontkent aanvankelijk dat het aantal pogingen tot infiltratie toeneemt. In de nieuwe strafrechtelijke aanpak, waaraan ZN zelf mee schreef, staat echter letterlijk: ‘Zorgverzekeraars zeggen steeds vaker te maken te krijgen met criminele organisaties die leden van de organisatie laten infiltreren bij een verzekeraar met het oogmerk met zorgverzekeringen te frauderen.’

Bij nader inzien stelt Kniest dat het aantal signalen van infiltratie bij ZN inderdaad is gegroeid. ‘Meer kan ik daar niet over zeggen, het zijn vertrouwelijke onderzoeken.’

Zorgverzekeraars zelf staan evenmin te springen om over het onderwerp naar buiten te treden. De CZ-woordvoerster: ‘Bij CZ is dit nooit gebeurd.’ VGZ doet ‘uit veiligheidsoverwegingen’ geen mededelingen over interne fraude. Achmea zegt dat voorvallen van infiltratie bij een zorgverzekeraar bij hen niet bekend zijn.

Wegsluizen
Dat is opmerkelijk, want in 2006 zijn twee medewerkers van een Achmea-kantoor in Zwolle ontslagen omdat zij werden verdacht van het wegsluizen van geld. Daartoe werkten zij samen met criminelen die zich voordeden als patiënt. Volgens de woordvoerster is dit echter geen infiltratie.

Uit een fraudeanalyse van Zorgverzekeraars Nederland over 2011 blijkt dat 3 procent van de schade (231.000 euro) is veroorzaakt door interne fraude. Dat bedrag zegt echter niet zoveel, omdat de meeste zorgfraude niet wordt ontdekt. ‘In 2010 is slechts zes miljoen euro aan fraude vastgesteld: een verwaarloosbaar bedrag op het totale zorgbudget’, staat in het nieuwe aanvalsplan van justitie en de zorgverzekeraars. Veel onterechte declaraties worden afgedaan als ‘een vergissing’, waarbij geen sprake is van opzet. ‘Er zijn echter geen duidelijke redenen aan te wijzen waarom de zorg zoveel meer integer zou zijn dan andere economische sectoren’, stelt het plan.

Alle zorgverzekeraars samen hebben 79 fraudemedewerkers in dienst. Gezien de miljarden die er in de zorg omgaan, is dat weinig. In totaal tellen alleen CZ, VGZ en de zorgdivisie van Achmea al 8.000 medewerkers.

Persoonsgebonden budgetten
Volgens justitie infiltreren criminelen overigens niet alleen bij verzekeraars, maar ook bij organisaties die beslissen of iemand recht heeft op bepaalde zorg, zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als een fraudeur daar een positie weet te verwerven, kan hij voor miljoenen euro’s persoonsgebonden budgetten toekennen aan handlangers. In 2009 concludeerde de FIOD al dat het CIZ intern niet controleert op fraude.

Bron: de Volkskrant
Foto: Eigendom van het ANP