Drones maken gedetailleerde map van de Matterhorn


(Via Gizmodo Australië)

Toekomstige versies van Grand Theft Auto die zich in Zwitserland zullen afspelen, kunnen zomaar een ongelooflijk accuraat en gedetailleerd 3D model van de Matterhorn bevatten. Met dank aan een zwerm drones die recent de berg hebben gescand, gefotografeerd en in kaart hebben gebracht.

De lichtgewicht, autonome drones, ontwikkeld door senseFly, hebben ieder zes uur cirkelend om de berg doorgebracht waarbij ze de Matterhorn uit alle hoeken hebben gefotografeerd. De vruchten van hun luchtarbeid was een verzameling van ruim 2000 foto’s. Deze foto’s werden door een bedrijf genaamd Pix4D geanalyseerd. Na de analyse was men in staat een zeer gedetailleerd model van de Matterhorn te maken, waarbij meer dan 300 miljoen datapunten werden gebruikt.

Ook al hebben de drones de oppervlakte van de berg niet met speciale apparatuur gescand, het 3D model is tot op 10 centimeter (!) nauwkeurig. En dat is des te indrukwekkender als je bedenkt dat er 0 mensenlevens op het spel hebben gestaan bij deze operatie.

matterhorn like you've never seen it

Disclaimer: I do NOT own the rights to this picture. This picture is solemnly used for educational purposes only.

Nikola Tesla: de man die de wereld verlichtte


‘9 ongelooflijke uitvindingen van Nikola Tesla’

Voor wie in korte tijd wil weten wie Nikola Tesla was en wat zijn bijdrage was aan de ontwikkeling van de mensheid:

The History of Nikola Tesla – a Short Story from Jeremiah Warren on Vimeo.

Of deze:

NIKOLA TESLA from Felix Roos on Vimeo.

Deze is ook kort:

Voor diegenen die bereid zijn meer tijd te investeren in Tesla, zijn hier wat uitgebreidere documentaires over het leven en de nalatenschap van Nikola Tesla:

Of deze:

Anders deze:

9 ongelooflijke uitvindingen van Nikola Tesla


Exact 40 jaar voordat ondergetekende het levenslicht zou zien, overleed Nikola Tesla op 7 januari 1943 eenzaam in een hotelkamer in New York. Hij was omgeven door de vervolmaking van zijn ideaal: gratis en onbeperkte energie voor iedereen op deze wereld. De stad New York gaf licht als nooit tevoren dankzij onder andere elektriciteit en wisselstroom.

tesla tekst

Maar het vreemde is dat Tesla tijdens zijn leven al langzaam wegzakte uit ons collectief geheugen. Wellicht kwam dat door het feit dat Tesla gesteld was op privacy en mensen bewust uit zijn leven hield. Misschien had het te maken met zijn afkomst, als kind van Servische ouders. Wat het ook moge zijn, 70 jaar na zijn dood zijn er nog altijd te weinig mensen die Tesla op waarde weten te schatten.

Want Tesla mogen we, zonder blikken of blozen, gerust een van de grootste uitvinders aller tijden noemen. Leonardo da Vinci zou geen schaamte voelen door in een adem met Nikola te worden genoemd en Benjamin Franklin zou een diepe buiging voor hem moeten maken.

Ferme taal, maar in feite spreken de uitvindingen van Nikola voor zich. Dit zijn de negen meest ongelooflijke uitvindingen die hij heeft gedaan (in willekeurige volgorde):

9. Radio
Hoewel Guglielmo Marconi in eerste instantie de eer kreeg uitvinden te zijn van de radio (iets wat veel mensen heden ten dage nog altijd geloven), deed het Hooggerechtshof in de VS in 1943 anders beslissen. Zij brachten het patent op de radio terug op naam van Tesla, die aantoonde de radio jaren eerder dan Marconi te hebben uitgevonden. Tesla toonde aan dat radio signalen gewoon een frequentie zijn die een zender en een ontvanger nodig hadden. Tijdens een presentatie voor de National Electric Light Association toonde Tesla al de werking van een radio. Hoewel Tesla twee Amerikaanse patenten had aangevraagd, US 645576 en US 649621 in 1897, stelde het U.S. Patent Office in 1904 dat deze op naam moesten komen van Marconi. Veel mensen denken dat deze wijziging te maken had met twee belangrijke financiers van Marconi, Andrew Carnegie en Charles Samuel Franklin. Deze mannen zouden invloed hebben uitgeoefend op de toewijzing van de patenten. De toewijzing aan Marconi zou ook hebben betekend dat de Amerikaanse overheid de royalty’s niet hoefde uit te keren aan Tesla.

radio tesla

8. Wisselstroom
Dit is waar het allemaal mee begon, wat ongelooflijk veel reuring veroorzaakte op de Wereld Expositie in Chicago in 1893. Het werd ook duidelijk wat de grondslag was van de ‘oorlog’ tussen de visie van Thomas Edison (een soort Nemesis voor Tesla) en de visie van Nikola Tesla, namelijk kosten en veiligheid voor de distributie van energie (voor alle mensen). De gelijkstroom (DC current) van Edison, die zich gesteund zag door General Electric, werd aanzienlijk duurder over lange afstanden. Daarnaast kwamen er gevaarlijke vonken vrij bij de noodzakelijk omvormer (ook wel commutator of stroomwisselaar genoemd). Gek genoeg gebruikte Edison en de zijnen de gevaren van elektrische stroom om bij mensen angst in te boezemen voor de uitvinding van Tesla, het alternatief van gelijkstroom: wisselstroom (AC current). Om zijn beweringen kracht bij te zetten, elektrocuteerde Edison diverse dieren bij presentaties.
Dientengevolge gaf Edison de wereld de elektrische stoel, terwijl hij tegelijkertijd pogingen ondernam om de plannen van Tesla, energie veiliger en goedkoper aan te bieden, te ondermijnen. Tesla reageerde op de juiste manier: hij toonde aan dat zijn wisselstroom volledig veilig was door het door zijn eigen lichaam te geleiden om zo licht te produceren.
De Edison – Tesla vete (General Electric – Westinghouse) in 1893 was een culminatie van decennium lang ideeën stelen, geheime zakendeals sluiten en patenten manipulatie waarmee Edison en zijn in geld geïnteresseerde entourage probeerden Tesla klein te krijgen.
Het recht zegeviert, want ondanks de smerige praktijken van Edison, is het Tesla’s systeem dat op dit moment de Westerse wereld voorziet van stroom en energie.

7. Elektrische motor
Rijdt u in een hybride auto? Dan is de kans groot dat de elektrische motor die erin ligt gebaseerd is op de uitvinding van Tesla (denk ook aan de elektrische auto die zijn naam draagt). De technische specificaties zijn te uitgebreid om hier te behandelen, maar het volstaat om te zeggen dat de uitvinding van Tesla de mensheid al decennia eerder uit de beklemmende greep van olie en benzine had kunnen helpen.
Jammer genoeg voor Tesla werd zijn uitvinding overschaduwd door de economische crisis en de Wereldoorlog die volgde. Ondanks dat veranderde zijn uitvinding het beeld dat we nu voor lief nemen: ventilatoren, huishoudelijke apparaten, water pompen, elektrisch gereedschap, computers, digitale horloges en compressoren.

6. Robotica
Tesla’s uitzonderlijk ontwikkelde wetenschappelijke geest bracht hem het idee dat alle levende wezens gedreven worden door prikkels van buitenaf. Hij zei: “Ik heb bij iedere gedachte die ik heb en iedere gedraging van mij op dagelijkse basis aangetoond dat ik niets meer ben dan een machine, een automaat met de kracht van beweging, die reageert op prikkels van buitenaf.”
En ziehier: het concept van een robot was geboren.
Er bleef echter wel een menselijk element overeind, namelijk dat deze menselijke replica’s beperkingen moesten hebben, met name groei en voortplanting. Desalniettemin omarmde Tesla alles wat intelligentie kon voortbrengen. Zijn visie voor een toekomst gevuld met elektrische auto’s, robots als menselijk gezelschap en het gebruik van sensoren en autonome systemen is gedetailleerd beschreven in het Servische Journaal voor Elektrische Bouwkunde.

5. Röntgenstralen
Elektromagnetische en ioniserende straling werd intensief onderzocht aan het einde van de 19e eeuw. Maar Tesla richtte zich op het volledige scala. Alles, van de voorloper van de Kirlianfotografie, wat de mogelijkheid biedt om levenskracht vast te leggen, tot de techniek we nu gebruiken in de medische diagnostiek, namelijk röntgenstralen. Net zoals zoveel van Tesla’s bijdrages, voortkomend uit het geloof dat alles we kunnen begrijpen van het universum zich continu om ons heen bevindt, moeten we ook ij de röntgenstralen beseffen dat er fysieke apparaten dienen te worden ontwikkeld om deze universele waarheden aan het licht te brengen.

4. Laser
Tesla’s uitvinding van de laser is waarschijnlijk het meest duidelijk voorbeeld van het Goede en Kwade verenigd in de geest van een mens. Lasers hebben onnoemelijk veel bijdrages geleverd aan chirurgische applicaties. Lasers zijn natuurlijk van essentieel belang voor onze huidige digitale media.
Maar met deze innovatieve sprong zijn we ook in het land van science fiction terecht gekomen. Van het op lasers gebaseerde verdedigingssysteem van Reagan (ook wel Star Wars genoemd) tot de hedendaagse niet-dodelijke wapenarsenaal (laser geweren, laser geleiding) en zelfs ‘death rays’ is er ongelooflijk potentieel voor ontwikkelingen in de goede als in de slechte richting.

tesla_colorado_springs_station

3. Licht
Natuurlijk heeft Tesla het licht niet uitgevonden, maar ontdekte wel hoe je licht kunt vergaren en kunt verspreiden. Tesla ontwikkelde, ruim veertig jaar voordat ze werden ‘uitgevonden’ door bedrijven, lichtgevende gloeilampen in zijn laboratorium. Op de Wereldtentoonstelling nam Tesla glazen buizen en boog deze zo dat ze de naam van beroemde wetenschappers spelden. Daarmee creëerde Tesla in feite de eerste neon-reclames.
Maar het is de Tesla Coil, Tesla Spoel, die het meest indrukwekkend en controversieel zou worden. De Tesla Spoel is absoluut een voorwerp dat de (elektrische) bedrijven in de doofpot hadden willen stoppen: Tesla kwam met het concept dat de wereld zelf een magneet is die elektriciteit (elektromagnetisme) kan genereren door frequenties te gebruiken als een zender – net zoals een radio.

teslacoil

2. Afstandsbediening
Deze uitvinding is een logisch gevolg van de uitvinding van de radio. Patent nummer 613809 was de eerste op afstand bestuurbare boot, wat gedemonstreerd werd in 1898. Door het gebruik van een aantal lange batterijen, knoppen die radiosignalen stuurden, welke de propeller van boot aandreven, lukte het Tesla om de boot op afstand te bedienen. Hoewel deze technologie lange tijd nauwelijks werd toegepast, is het nu niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van het bedienen van de televisie tot oorlogen die met op afstand bestuurbare wapens wordt uitgevochten. De Duitsers introduceerden in de Tweede Wereldoorlog de eerste op afstand bestuurbare tanks en sindsdien is de technologie om apparaten op afstand te bestuderen langzaam wegdreven van menselijke vrijheid.

teslavadervanrobotica

1. Draadloze communicatie en ongelimiteerde gratis energie
Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar zij de laatste veste waren van de machtige elite. Immers, wat is energie nog waard als het niet gemeten en gecontroleerd kan worden? Gratis? Nooit.
J.P. Morgan gaf Tesla met $150.000 de mogelijkheid een toren te bouwen die de natuurlijke frequenties van ons universum zou gebruiken om data te verzenden, informatie die werd verpakt in afbeeldingen, gesproken berichten en teksten. Dit was de eerste keer dat iemand gebruik maakte van draadloze communicatie. Maar het betekende ook dat het universum daadwerkelijk gevuld is met gratis energie die aangewend kan worden om via, bijvoorbeeld het wereld wijde web alle mensen op de wereld met elkaar te verbinden. Ook werden mensen zo in staat gesteld de gratis energie om hen heen te benutten.
De 0-en en 1-en in het universum zijn ingebed in het weefsel van ons bestaan. Nikola Tesla wilde individuen zoals u en ik in staat gratis en onbeperkt data te ontvangen en te versturen. Jammer genoeg zullen er altijd mensen zijn die geld willen verdienen, in plaats van de mensheid als geheel vooruit te helpen. Wellicht ook de belangrijkste reden dat Nikola Tesla, ten onrechte, uit ons collectief geheugen sijpelt.

Slotwoord
Tesla had nog, letterlijk, duizenden andere ideeën en uitvindingen die nooit zijn uitgebracht. Werpe en blik op zijn honderden patenten en je ziet een glimp van wat deze man de wereld te bieden had.
Zoals gezegd, bedrijven, organisaties en machtige elitaire lieden zullen nooit toestaan dat energie en elektriciteit gratis en onbeperkt verkrijgbaar zijn, want dan is er geen geld meer te verdienen.
Maar dat is des te meer reden om Tesla terug op het voetstuk te plaatsen waar hij hoor te staan. Lichtgevend, kin omhoog en verheven boven de anderen. Al had Tesla zelf liever doorgewerkt aan een van zijn ideeën en uitvindingen.

Bronnen
http://www.activistpost.com
http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/Tesla/TeslaversusEdison.htm
https://wwws.whitehouse.gov/petitions/%21/petition/release-nikola-teslas-technical…
http://science.howstuffworks.com/nikola-tesla1.htm
http://teslapress.com/blackout.html
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/History_of_radio
http://www.pbs.org/tesla/ins/lab_remotec.html
http://home.earthlink.net/~drestinblack/didyouknow.htm
http://sites.google.com/site/teslanichelson/home
http://www.world-mysteries.com/dougy.htm
http://radiographics.rsna.org/content/28/4/1189.full

Hoe hackers in slechts uren miljoenen dollars stalen


FBI beschuldigt acht mensen van deelname aan een digitale overval die 45 miljoen dollar opleverde.

Amerikaanse federale overheden hebben acht mannen beschuldigd van deelname aan een bankoverval ’21e eeuw-stijl’ waarbij ongeveer 45 miljoen dollar is buitgemaakt. De mannen wisten de betalingssystemen van de bank te hacken, waardoor zij de limieten van opname voor prepaid creditcards wisten te omzeilen.

Picture owned by Wikipedia

De acht mannen vormden het hart van een in New York gesitueerde cel van een internationale criminele organisatie. De criminele organisatie wordt gezien als opdrachtgever van deze overval. Na de succesvolle hacks werden er in verschillende landen met bewerkte creditcards geld opgenomen bij bankautomaten. Dat maakten de aanklagers donderdagochtend bekend.

In slechts enkele uren (de totale operatie bestond uit twee momenten, ook wel deeloperaties genoemd) wisten de acht verdachten en hun handlangers alleen al van bankautomaten in New York 2.8 miljoen dollar op te nemen. Op hetzelfde ogenblik stonden zogegheten “cashing crews” in diverse steden in minstens 26 landen klaar om op soortgelijke wijze ruim 40 miljoen dollar op te nemen.

De openbare aanklagers hebben dit type overval bestempeld als zijnde een ‘ongelimiteerde operatie’, omdat het systematisch de opnamegrens die op creditcards zit verwijdert. Deze restricties werken als een digitaal vangnet voor banken, voor het geval er iets mis gaat met bijvoorbeeld de betalingen of met de opnamegrens.

De verdachten verwijderden de limieten op de creditcards door twee bedrijven die de online betalingen verwerken te hacken, namelijk de Ras Al-Khaimah PSC bank in de Verenigde Arabische Emiraten en de Bank van Muscat in Oman.

De eerste overval, welke plaatsvond op 22 december 2012, was gericht op creditcards die waren uitgegeven door de bank uit de Verenigde Arabische Emiraten. Handlangers van de hackers konden in ongeveer 20 landen zeer snel geld opnemen in een van de 4500 transacties die ze toen uitvoerden. Alleen al in New York werden bij meer dan 140 bankautomaten in 750 transacties meer dan 400.000 dollar opgehaald. Deze overval duurder slechts twee uur en 25 minuten.

De tweede operatie liet zien dat alle betrokkenen aan efficiëntie hadden gewonnen: op 19 februari werd er met ongeveer 36.000 wereldwijde transacties ruim 40 miljoen dollar gepind. Bij deze operatie lukte het om de New Yorkse hackers in tien uur tijd, via 3000 geldopnames bij bankautomaten, om 2.4 miljoen dollar op te halen.

De hackers buitte de zwakte van het betalings- en geldverkeer van de prepaid creditcards uit. Deze creditcards worden voornamelijk gebruikt door werkgevers als vervanger van loonstroken. Goede doelen gebruiken ze juist om snel financiële hulp te verlenen bij bijvoorbeeld natuurrampen. Via de gehackte accounts waren de hackers in staat kopien te maken van creditscards, welke zij distribueerden naar diverse continenten. Handlangers ter plaatse konden zonder verdere modificatie van de kaarten direct aan de slag.

De verdachten, zeven zitten op dit moment gevangen en eentje zou twee weken terug op de Dominicaanse Republiek zijn vermoord, gebruikten de opbrengsten van de operatie om dure horloges, auto’s en andere luxe voorwerpen te kopen. Alle verdachten zijn inmiddels aangeklaagd en kunnen bij veroordeling tot maar liefst tien jaar in de cel doorbrengen. Daarnaast worden zij stuk voor stuk aangeklaagd voor fraude met de apparaten van de banken, wat nog eens een extra 7 jaar aan de celstraf kan toevoegen.

Klik hier voor de persverklaring van de Amerikaanse politie, waarin meer details over de overval staan.

Bron: Arstechnica
Auteur: Dan Goodin
Afbeelding: Wikipedia

Vrijwel alle downloads in de gaten gehouden


Een recent Brits onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die illegaal bestanden delen op het internet (downloaden dan wel uploaden) vrijwel altijd in de gaten worden gehouden. Tijdens de studie, die werd uitgevoerd aan het Birmingham University in Engeland, gebruikten de onderzoekers software, die kon wedijveren met het programma BitTorrent, die hen in staat stelde om alle interacties en connecties die werden gemaakt vast te leggen.

De studie, die maar liefst drie jaar duurde, leerde de onderzoekers dat binnen drie uur van het starten van een download er diverse bedrijven (gespecialiseerd in het bekijken en volgen van internetgebruikers) ‘inlogden’ om de activiteiten te volgen. Er werd, volgens de studie, geen onderscheid gemaakt tussen frequente gebruikers en toevallige downloaders. Wat de onderzoekers ook opviel was de ijverige manier waarop de downloaders werden gevolgd en bekeken.

“Je hoeft geen downloader te zijn die iedere uur gigabytes aan bestanden binnen haalt. Iemand die slechts één film downloadt wordt net zo intensief gevolgd,” zegt onderzoeksleider Dr. Tom Chothia. “Als de content in de top 100 stond werd het binnen enkele uren bekeken – er zal altijd iemand zijn die het opmerkt en die het volgt.”

Er werd echter wel een onderscheid gemaakt door de zogeheten monitorbedrijven (bedrijven die gespecialiseerd zijn in het volgen van internetters en downloaders). De minder populaire content werd lang niet zo vaak gevolgd als de prominente, meer begeerde content.

De onderzoekers ontdekten ook dat er minstens 10 verschillende bedrijven en instanties zijn die gedownloade content volgden. Het is de onderzoekers echter nog niet duidelijk wat nu de exacte reden van het volgen van downloaders is. Chothia zegt hierover: “Vele bedrijven zitten simpelweg op de data die ze verzamelen. Het bekijken en volgen van downloads en downloaders is betrekkelijk eenvoudig, en de data ligt voor het oprapen. Wellicht dat de bedrijven het verzamelen omdat het van waarde kan zijn in de toekomst.”

Bron: Dark Government

Slechtste baan van Google: zoeken naar kinderporno, onthoofdingen en bestialiteit


“Bestialiteit, necrofilie, verminkte lichamen, uitzonderlijke fetisjen (zoals luier porno)” zijn slechts enkele van de extreme dingen die een Google-medewerker tegenkomt terwijl hij de producten van zijn bedrijf scant op onsmakelijke en ongepaste content, zo legt die medewerker uit in een artikel op BuzzFeed FWD. De medewerker zegt dat Google aannemers inhuurt om deze zaken op te sporen, zodat de eigen medewerkers daar niet aan worden blootgesteld. Dit om de simpele reden dat Google geen enkele compensatie of ondersteuning biedt aan medewerkers die worden geconfronteerd met de extremiteiten uit de krochten van het internet.

“Kinderporno is veruit het grootste probleem voor technologische bedrijven,” schrijft de medewerker. De Amerikaanse wet stelt dat kinderporno na ontdekking binnen 24 uur moet worden verwijderd. Ook moet het worden aangegeven bij de federale autoriteiten. Het verwijderen van deze content is zeker niet het meeste begeerde baantje op de Google campus. Volgens het artikel van BuzzFeed huurt Google regelmatig aannemers in die dit vieze werk opknappen. Zij werken met contracten van slechts een jaar, of nog korter. Het kan zijn dat deze aannemers dan voor langere tijd worden ingehuurd, maar veruit de meeste van hen krijgen na een jaar geen verlenging.

De schrijver van het stuk meldt dat Google voor hem één therapie regelde en betaalde nadat de medewerker was blootgesteld aan extreem materiaal online. Daarna maande Google de medewerker om door te gaan met de therapie, hoewel Google weigerde om ook nog maar een cent uit te geven aan therapie. Na negen maanden werd de medewerker verteld dat zijn contract verlengd. De medewerker had verwacht om een full-time positie te krijgen binnen het bedrijf. Terwijl Google geen enkele ondersteuning biedt voor mensen die met de meest extreme zaken te maken krijgen, zouden wij van dennisboots.wordpress.com onze ergste vijand het nog niet toewensen om full-time kinderporno en andere ranzigheid te moeten bekijken.

Wetenschappers maken wolken tegen opwarming aarde


createclouds
Een groep wetenschappers aan de Universiteit van Washington heeft het plan bedacht om de vorming van wolken te stimuleren met behulp van boten. Het initiatief moet de opwarming van de aarde tegengaan.

Er is al eens een soortgelijk voorstel gedaan, maar door de extreem warme en droge zomer in de Verenigde Staten hebben enkele wetenschappers het project nu verder uitgewerkt.

Zeezout
Het concept is redelijk eenvoudig. Vloten bestaand uit speciale schepen sproeien deeltjes zeezout in de lucht, waar ze wolken kunnen vormen (zie ook video hieronder). Die wolken zouden er dan voor zorgen dat zonlicht teruggekaatst wordt uit de atmosfeer, om zo de opwarming van de aarde te vertragen. Volgens de wetenschappers is het principe hetzelfde als dat van condensstrepen achter vliegtuigen.

createclouds1

Onderzoeker Rob Wood en zijn team hopen het systeem binnenkort buiten het testlab te kunnen gebruiken. Met ongeveer tien schepen willen ze in een strook oceaan van 100 kilometer lang wolken proberen te vormen. ‘Als dit lukt, dan kunnen we hiermee tijd winnen om op langere termijn onze koolstofuitstoot sterk te verminderen’, hoopt Wood.

Bron: de Volkskrant, californiaskywatch.com.

Rollen omgedraaid: Kenneth de koffieautomaat schreeuwt bevelen


Hoe ver gaat u voor een gratis kopje koffie?

Een automaat van Kenco Millicano op Soho Square in London moet antwoord geven op deze vraag. De machine schreeuwt bevelen naar voorbijgangers en zegt hen dat ze moeten dansen, krijsen en zelfs dat ze de automaat moeten knuffelen. Als de voorbijgangers vervolgens deden wat de machine ze opdroeg, werden ze beloond met een gratis kop koffie.

Koffieautomaten zijn niets nieuws – menig bedrijf zou instorten als de werknemers niet in iedere pauze een kop koffie konden drinken. Daarnaast vind je ze op vliegvelden, in ziekenhuizen en in supermarkten. Technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat een koffieautomaat, met slechts een druk op een knop, nu een cappuccino kan maken met dezelfde precisie als die van een barista.

In zulke gevallen is de klant echter koning. Hij bepaalt wat hij wil, hij drukt op de knop en hij vertelt daarmee als het ware wat de machine voor hem moet doen. Het leek het koffiebedrijf Kenco Millicano niet alleen leuk maar ook leerzaam om te zien hoe mensen zouden reageren op een machine die de rollen volledig omdraait. Zoals de video laat zien hebben de meeste mensen bijzonder veel plezier van een veeleisende machine.

Toegegeven, de Kenco Millicano machine had een acteur ingehuurd die live sprak tegen de mensen, waardoor de machine meer menselijk werd. Zelfs wanneer de machine die menselijkheid mist, reageren mensen op eendere wijze. In juli testte een ander bedrijf al hoe mensen reageren op een ietwat onbeleefde, veeleisende machine. Alleen zonder het menselijke geschreeuw, dat is. Het Australische snackbedrijf Fantastic Delites maakte een automaat waarbij voorbijgangers werd gevraagd om 5000 keer op een bepaalde knop te drukken, om te dansen of zelfs om krom te gaan staan met als beloning een gratis doosje met snacks. Het lukte de machine om mensen te overtuigen zonder dat de automaat ook maar een woord sprak. Alle bevelen werden getoond op een scherm.

In april deed Coca Cola een soortgelijk edoch vriendelijker experiment. Als je de cola automaat een knuffel gaf, kreeg je een gratis frisdrank.

Onderzoekers van menselijke gedragingen hebben hier ongetwijfeld een treffende term voor, maar robots noemen dit ‘het vertrouwen van mensen winnen’.

Google: 2 miljoen dollar prijzengeld voor wie Google Chrome hackt


Google heeft de meest recente trend in technology-town, het betalen van mensen die fouten in de beveiliging van programma’s ontdekken, een nieuwe impuls gegeven. Google looft een beloning van maar liefst 2 miljoen euro uit aan de persoon die in staat is om de Chrome browser van het bedrijf te hacken.

Gisteren maakte de zoekgigant plannen bekend voor Pwnium 2, een wedstrijd met een hoofdprijs van 60.000 dollar voor diegene die in staat is om de Chrome en de Chromium browsers te hacken. De competitie, die gepland staat op 10 oktober tijdens de Hack In The Box beveiligingsconferentie in Maleisië, zal ook prijzen uitdelen aan mensen die het lukt Chrome te hacken zonder het gebruik van de originele broncode. Bijvoorbeeld: een ‘gedeeltelijke Chrome inbraak’, de combinatie van een bug in de code van Chrome en een bug in Windows, levert 50.000 dollar op.

Google zal prijzen blijven uitdelen, totdat een totaalbedrag van 2 miljoen dollar is bereikt. Tijdens de eerste Pwnium wedstrijd in maart werd er slechts 120.000 dollar aan prijzengeld uitgekeerd. Hoewel dat bedrag slechts 12% was van het beloofde bedrag van 1 miljoen dollar, leverde dat wel twee bijzondere breuken in de beveiliging op.

De aankondiging van woensdag werd voorafgegaan door een verklaring van Google dat het bedrijf ook nog eens bonussen van 1000 dollar uitkeert aan diegene die buiten de conferentie om gaten in de beveiliging weet te vinden.

Show me the money

Samen met Facebook, Mozilla, PayPal en bedenker van djbdns Daniel J. Bernstein, is Google één van de weinige technologiebedrijven die betalen voor het ontdekken van gaten in de beveiliging. Het prijzengeld werd pas later ingevoerd, nadat diverse wetenschappers hadden geklaagd dat zij voor honderden uren werk voor een ander bedrijf niets terug kregen. Volgens Google heeft het bedrijf tot dusver meer dan 1 miljoen dollar uitgekeerd aan prijzengeld. Bedrijven zoals Microsoft en Adobe, hebben nog geen cent uitbetaald aan mensen die de zwaktes van hun beveiliging aanwezen. Onlangs brak Microsoft met het uitkeren van prijzengeld, toen drie mensen 250.000 dollar kregen nadat zij een verdedigingsprogramma hadden ontwikkeld dat het hele software aanbod van het bedrijf verbeterde.

Egyptische piramides ontdekt door infrarood satelliet


piramide1
Zeventien verloren gewaande piramides vormen slechts een deel van de gebouwen die door middel van infrarood foto’s, gemaakt door een satelliet, onlangs zijn ontdekt in Egypte. Meer dan 1000 tombes en 3000 oude nederzettingen werden ook ‘blootgelegd’ dankzij de speciale fototechniek.

Er hebben inmiddels uitgravingen plaatsgevonden en uit de resultaten blijkt dat vondsten zijn bevestigd, waaronder dus de piramides. Het werk werd uitgevoerd namens de universiteit van Alabama door de Amerikaanse Egyptologe Dr Sarah Parcak.

Parcak zegt verbaasd te zijn over de hoeveelheid gebouwen en nederzettingen die werden ontdekt. “We hebben gedurende een jaar intensief onderzoek gedaan. Ik kon de data zien toen deze via de foto’s bekend werd, maar het ‘Aha’ moment kwam pas toen we vrijwel alle informatie hadden verzameld en ik een stap naar achter deed om alles te overzien. Ik kan nog steeds moeilijk geloven dat we zoveel locaties hebben blootgelegd in Egypte. Het is een droom van iedere archeoloog om een piramide te mogen uitgraven,” zeg Parcak.

piramide2

Het team analyseerde foto’s die werden gemaakt door een satelliet die maar liefst 700 km boven de aarde zweeft. De camera’s op de satelliet zijn zo krachtig, dat zij een object met een diameter van minder dan een meter op het aardoppervlak kraakhelder kunnen vastleggen. De infrarood techniek werd gebruikt om het verschil tussen materialen en tussen hoogtes in het oppervlak aan te geven.

De Egyptenaren bouwden vroegen hun huizen en gebouwen van modder. Modder heeft een hogere dichtheid dan de grond om erom heen, dus de vormen van huizen, tempels en tombes konden zo makkelijk onderscheiden worden. “Het toont ons hoe makkelijk de grootte en omvang van oude nederzettingen worden onderschat,” zegt Parcak. Zij gelooft dat er nog veel meer ontdekt gaat worden: “Het gaat hier slechts om de plaatsen die nét onder het aardoppervlak liggen. Er zijn nog duizenden andere plaatsen die door het slib van de Nijl zijn bedekt door de duizenden jaren heen. Dit is slechts het begin.

De BBC was aanwezig tijdens de reis die Parcak door Egypte maakte, terwijl zij probeerde haar bevindingen te toetsen in de praktijk. In de BBC documentaire Egypt’s Lost Cities kunt u haar bevindingen en avonturen volgen. Wanneer deze documentaire zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.