PSYCHE | Welke man is het aantrekkelijkst voor vrouwen?


Vrouwen zijn het unaniem eens met elkaar als het gaat om welke lichamelijke eigenschappen een man aantrekkelijk maken: een man met een gespierd bovenlijf wordt door vrouwen als mooi bestempeld. Alle 160 vrouwen die meewerkten aan het onderzoek hadden een uitgesproken voorkeur voor een gespierd torso.

Mannen, nog meer reden om de sportschool in te duiken: de aantrekkelijkheid van een man hangt voor maar liefst 70% af van een aantrekkelijk bovenlichaam. De vrouwen in het onderzoek beoordeelden mannen met een afgetraind en gespierd bovenlijf consequent als aantrekkelijker dan mannen met een normaal, dun of dik bovenlichaam.

De vrouwen gaven aan dat een lange man of een slanke man ook aantrekkelijk zijn, maar die punten vielen in het niet bij de aantrekkingskracht van een gespierd torso.

De 160 vrouwen moesten 60 mannen met ontbloot bovenlijf en bedekt hoofd beoordelen. De kracht van iedere man was op voorhand vastgesteld met gewichtheffen en het testen van grijpkracht. De vrouwen waren in staat om afgaande op het bovenlijf aan te geven hoe sterk de mannen waren.

Opvallend is dat uit het onderzoek bleek dat mannen niet té gespierd konden zijn. Hoe gespierder de mannen, hoe groter de aantrekkingskracht. Er was ook geen bewijs dat sommige vrouwen er een andere smaak op na hielden; alle 160 deelneemsters hadden een voorkeur voor mannen die er sterk en gespierd uitzien.

Lange mannen worden automatisch als gespierder gezien, zo verklaren de onderzoekers: “Bij het beoordelen van fysieke kracht worden lange mannen automatisch gezien als gespierd, ongeacht hoeveel gewicht ze kunnen heffen. Hieruit kunnen we concluderen dat lange mannen om andere redenen aantrekkelijk gevonden, buiten hun fysieke kracht of vechtcapaciteiten.”

De onderzoekers doen een beroep op een evolutionaire verklaring van de resultaten: “Psychologen geven aan dat een vrouw kiest voor haar partner niet enkel voor zijn kracht, maar ook op zijn genetische kwaliteiten en de mogelijkheid om de vrouwen en de kinderen bij te staan en te beschermen. Een eigenschap die deze beide punten behelst is het ontzagwekkende voorkomen van een man (hoe groter, langer, gespierder en indrukwekkend een man is, des te beter kan hij zijn gezin beschermen en verzorgen). Een cruciaal onderdeel van een ontzagwekkend voorkomen is een gespierd bovenlijf.”

Het onderzoek werd gepubliceerd in Proceedings of Royal Society B (Sell et al., 2017)

PSYCHE | Het eten dat de hersenen vertraagt/stimuleert


Iedereen heeft weleens een after dinner dip: een loom en verzadigd gevoel na het avondeten dat wordt gecreëerd door het beloningssysteem in je lichaam. Uit onderzoek is echter gebleken dat een bepaald soort eten ook daadwerkelijk zorgt voor langzamer functionerende hersenen.

Bron: gezondheidsnet.nl

Uit het onderzoek blijkt dat suiker het brein langzamer doet werken. Ook het geheugen en de leerfuncties raken verzwakt wanneer men regelmatig grote hoeveelheden fructose binnen krijgt.

Er is echter hoop: onderzoekers toonden in hetzelfde onderzoek aan dat omega-3 vetzuren het probleem tegen kunnen gaan. Grofweg 1 gram DHA (docosahexaeenzuur) is voldoende om de schadelijke effecten van suiker in deze tegen te gaan.

Professor Fernando Gomez-Pinilla werkte mee aan het onderzoek en zegt hierover: “Onze bevindingen illustreren dat wat je eet invloed heeft op hoe je denkt. Eet je normaliter veel eten met fructose dan zul je op lange termijn de effecten op jouw leervaardigheden en het geheugen merken. Maar door omega-3 vetzuren toe te voegen aan je eetpatroon kun je de schadelijke effecten tegengaan.”

Voor het onderzoek kregen twee groepen ratten gedurende zes weken eten met verhoogde fructose waarden toegediend. De tweede groep kreeg tegelijkertijd ook omega-3 vetzuren toegediend.

Professor Gomez-Pinilla verklaart de resultaten als veelbelovend: “De tweede groep ratten wist aanzienlijk sneller de uitgang in een doolhof te vinden dan de eerste groep. De van omega-3 vetzuren verstoken groep waren zienderogen langzamer en er was een duidelijke afname te zien in de synaptische activiteit. De hersencellen hadden moeite om elkaar signalen te geven waardoor de ratten in feite niet meer helder konden nadenken en de route die zij zes weken eerder al hadden afgelegd in het doolhof niet meer konden herinneren.”

Professor Gomez-Pinilla raadt dan ook aan om zo weinig mogelijk suiker te gebruiken bij maaltijden: “We maken onderscheid tussen suiker en fruitsuiker. Fruitsuiker is namelijk minder schadelijk en bevat belangrijke antioxidanten. De nadruk leggen we op ‘onnatuurlijke’ suiker, in bijvoorbeeld stroop, welke wordt toegevoegd aan het product voor zowel de zoete smaak als voor conservering.”

Dat omega-3 vetzuren het brein kunnen helpen moet men volgens professor Gomez-Pinilla zien als het sparen van geld: “Je wilt een reserve opbouwen voor wanneer het brein extra brandstof nodig heeft of voor toekomstige ziektes.”

Het onderzoek werd gepubliceerd in Physiology (Agrawal & Gomez-Pinilla, 2012).

PSYCHE | Dé graadmeter van gezonde hersenen


Uit onderzoek is gebleken dat mensen die zich jonger voelen dan ze zijn een gezonder brein en een beter functionerend geheugen hebben. Hersenscans tonen dat de mensen die zich jonger voelen een grotere grijze massa hebben in specifieke gebieden in de hersenen.

Goed voorbeeld doet volgen: gezonde hersenen zijn een teken van een algehele lichamelijke gezondheid

Ook scoren deze mensen beter bij geheugentesten en is bij hen de kans op depressie of gevoelens van depressie aanzienlijk kleiner. Het kan zo zijn dat mensen intuïtief aanvoelen dat hun hersenen verouderen. Professor Jeanyung Chey, die het onderzoek leidde, zegt hierover: “Waarom voelen sommige mensen zich jonger of ouder dan dat ze werkelijk zijn? Oorzaken kunnen zijn dat mensen depressief zijn (of daar aanleg voor hebben), verschillen in persoonlijkheid of fysieke gezondheid. Echter, niemand had nog onderzoek gedaan naar het verouderen van het brein in relatie tot de leeftijd die mensen zich toedichten.”

Veel mensen voelen zich jonger of ouder dan hun leeftijd, een fenomeen dat door psychologen subjectieve leeftijd wordt genoemd.

Voor het onderzoek werden 68 gezonde mensen met een leeftijd van tussen de 59 en 84 gevraagd naar hun leeftijd en subjectieve leeftijd. Vervolgens keken de onderzoekers aan de hand van hersenscans naar de grijze gebieden in de verschillende regionen van het brein.

Professor Chey verklaart de resultaten: “We ontdekten dat mensen die zich jonger voelen ook de structurele karakteristieken hebben van een jonger brein. Opvallend: nadat we factoren als persoonlijkheid, subjectieve gezondheid, symptomen van depressie en cognitieve functies in acht namen bleek dit nog altijd het geval te zijn.”

Hieruit kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat als je je ouder voelt het tijd wordt voor veranderingen om zo de gezondheid van de hersenen te waarborgen. Professor Chey zegt hierover: “Als iemand zich ouder voelt dan hij is kan dat een teken zijn om zijn of haar levensstijl, gewoontes en activiteiten die van invloed zijn op de leeftijd van de hersenen aan te passen waar nodig en te zorgen voor een gezondere hersenen.”

Het onderzoek is gepubliceerd in Frontiers in Aging Neuroscience (Kwak et al., 2018)

Bron: Psyblog