Andy Kaufman: ongekend genie of onbegrepen klungel?


Andy1
Andy Kaufman wilde nooit omschreven worden als komiek, tenminste niet in de traditionele zin van het woord. Hij klom niet het podium op om grapjes te vertellen, en hij zou direct gestopt zijn met optreden als dat nog het enige was dat hij kon doen. Andy noemde zichzelf altijd ‘zing-en-dans man”.
Ook die naam doet feitelijk tekort aan Kaufman, omdat zijn repertoire bestond uit zeer ingewikkelde en goed uitgedachte misleidingen en andere gelijksoortige streken.

Andy Kaufman werd geboren op 17 januari 1949 in New York City. Hij groeide op in een Joods gezin met een modaal inkomen. Al op 9-jarige leeftijd begon Andy op te treden, voornamelijk voor familie en vrienden. In 1971 studeerde hij af aan het Grahm Junior College, een school die nu niet meer bestaat. Direct na het afronden van zijn middelbare school begon hij met optreden in kleine comedyclubs en cafe’s aan de oostkust van Amerika.

Begin carrière
Andy Kaufman werd voor het eerst opgemerkt door een bijzondere act: Foreign Man (Buitenlandse Man). Dit type, afkomstig van het fictieve eiland Caspiar uit de Kaspische Zee, zou de basis zijn voor het typetje dat hij later zou spelen in Taxi: Latka Gravas. Foreign Man was ongelooflijk succesvol. Maar Andy had veel meer te bieden. Want de optredens die hij gaf hadden nog enkele succesvolle typetjes en acts. Zo was er Mighty Mouse. Direct na Foreign Man startte Andy een bandje met daarop de track van de televisieserie Mighty Mouse. Vervolgens stond hij te wachten tot het refrein ‘Here I come to save the day’ kwam, en zong dit uit volle borst mee. Om daarna weer geduldig een minuut of wat te wachten op het volgende refrein.
De derde act na Mighty Mouse waren imitaties van beroemde Amerikaanse persoonlijkheden zoals Archie Bunker en president Nixon. Enkele variaties op deze imitaties werden uitgezonden in het eerste seizoen van Saturday Night Live. 11 oktober 1975 was voor het eerst Mighty Mouse te zien. 8 november van dat jaar volgde de Archie Bunker imitatie.

Personages

Foreign Man
Ook Foreign Man won in deze periode aan populariteit. Het duurde niet lang voordat Andy Foreign Man combineerde met imitaties. De kracht van Foreign Man was dat zijn imitaties geenszins leken op de originele mensen. Een mooi voorbeeld is als Foreign Man tegen het publiek zegt: “I would like to imitate Meester Carter, de President of de United States.” Vervolgens zei hij in exact dezelfde stem: “Hello, I am Meester Carter, de President of de United States. T’ank you veddy much.”
De echte kracht van het optreden van Foreign Man werd later pas duidelijk. Het publiek raakte gedurende de voorstelling gewend aan de gebrekkige imitaties van Foreign Man. Tot op het punt dat er nauwelijks nog werd gelachen. En juist op dat moment zei Foreign Man een imitatie te doen van Elvis Presley. Dan draaide hij zich om, deed zijn jas uit, kamde zijn haar zoals Elvis het droeg en deed vervolgens een verbazingwekkend goede imitatie van Elvis. Op het einde van het optreden wierp Foreign Man zijn jas in het publiek, precies zoals Elvis ook deed, waarna Andy direct aan het publiek vroeg of hij zijn jas terug mocht hebben. Daarna maakte hij een buiging en zei hij: “T’ank you veddy much!”

Latka Gravas
Naast de Foreign Man had Andy nog enkele zeer markante en opvallende personages die hij speelde. Zo was er Latka Gravas, het voortvloeisel van Foreign Man. Andy zou bijvoorbeeld hetzelfde stemmetje aanhouden dat hij gebruikte voor Foreign Man. Het eerste optreden van Foreign Man was in de proefaflevering (pilot) van de sitcom Stick Around (1977) als Andy the Robot. Een jaar later werd Andy Kaufman toegevoegd aan de cast van Taxi (sitcom van ABC, 1978 – 1983), waar Latka Gravas uiteindelijk gestalte kreeg. De producers van de show gaven toe dat zij pas geïnteresseerd raakten in Andy Kaufman nadat ze zijn Foreign Man act hadden gezien. Speciaal voor Andy werd toen alsnog een rol in de serie geschreven.

George Shapiro, de manager van Andy, moedigde Andy aan om de rol aan te nemen. “Mijn gevoel zei dat het een mooie stimulans voor zijn carrière zou zijn als hij de rol zou gaan spelen. Daarbij zou hij een rol mogen spelen die hij als geen ander kent: Foreign Man.” SNL bedenker Lorne Michaels zou later hierover zeggen: “Toen hij zijn medewerker toezegde aan een sitcom, was ik verbijsterd. Ik kon maar niet begrijpen waarom hij dat deed. Omdat hij Andy Kaufman was. Hij was eerst op de verst mogelijke plek die verwijderd was van mainstream comedy, en nu bevond hij zich plots in het epicentrum. Niet dat Taxi geen goede show was. Maar hij werd door velen gezien als een onbegrepen genie. En een genie die een bijrol gaat spelen in een sitcom, verliest al snel zijn imago van genialiteit.”

Andy had een afkeer van sitcoms en vond het idee dat hij er eentje zou spelen afschrikwekkend. Maar om Andy toch enige speelruimte te geven, kreeg het personage in de show een persoonlijkheidsstoornis. Zodoende kon Andy meerdere rollen spelen, en kwam zijn komische gave beter tot uiting. Voor zijn rol als Latka Gravas in Taxi zou Andy uiteindelijk twee Golden Globe nominaties krijgen.

Andys afkeer van Taxi zou later terugkomen. Na enkele jaren in de serie te hebben gespeeld was Andy verworden tot een bekende Amerikaan. Zeg maar gerust een ster. Maar het gevolg was dat het publiek dat naar zijn standup optredens kwam, van hem eisten dat hij Latka Gravas zou spelen. Het gebeurde vrijwel altijd dat het publiek vervolgens opstandig werd als hij dat niet deed. Andy had al snel een antwoord hierop, want als het publiek weer eens zo tegen hem deed, dan las hij als straf de complete roman The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald. Het publiek moest hier in het begin nog om lachen, niet wetende dat hij serieus was. Maar hoe langer hij bleef lezen, hoe meer mensen opstonden om zijn show te verlaten. Als ongeveer de helft van het publiek was verdwenen stopte Andy met voorlezen en vroeg het publiek of zij wilden dat hij verder ging met lezen, of dat ze wilden dat hij een plaat zou opzetten. Iedereen vroeg om de plaat. De plaat die hij daarna opzette, was een opname van Andy die The Great Gatsby voorleest.

Maar de bekendste en meest controversiële rol die Andy aannam, was die van Tony Clifton. Tony Clifton was een publiek misbruikende lounge zanger die in het begin nog gold als openingsact voor Andy. Maar vanwege het succes van Tony kreeg hij in de jaren daarna vaak genoeg een boeking voor een eigen show. Om het mysterieuze aura rondom Andy kracht bij te zetten, werd Tony Clifton afwisselend gespeeld door Andy, door zijn broer Michael of door goede vriend Bob Zmuda. Gedurende een bepaalde periode wist niemand meer zeker wie nu werkelijk Tony Clifton was. Dat droeg bij aan het gerucht dat Tony wel degelijk een uniek persoon was, en niet een typetje van Andy. Vele televisieprogramma’s hielden interviews met Tony. Deze interviews liepen direct uit de hand als de interviewer de naam van Andy Kaufman liet vallen. Kaufman, zo zei Clifton keer op keer, probeerde de ‘goede’ naam van de zanger door het slijk te halen om zo rijker en beroemder te worden.

Andy6

Kaufman had een voorwaarde waaraan de producers van Taxi moesten voldoen, omdat anders Andy niet zou meewerken: Clifton zou een gastrol in de show krijgen. Maar dan wel als echt persoon, en niet als typetje. Nadat hij een enorme rel schopte op de set, werd Clifton ontslagen en van de set geëscorteerd door de beveiliging van de studio. Deze rel haalde, tot groot genoegen van Andy, de voorpagina’s van veel regionale kranten. Een persverklaring omtrent deze situatie stelde: “Hoewel Clifton niet langer welkom is op de set, mag zijn vriend Andy Kaufman gewoon doorgaan met het neerzetten van Latka Gravas in Taxi.” Dit zou Andy blijven doen tot het einde van de show in 1983.

Andy3

Shows en optredens

De Carnegie Hall show
Aan het begin van een optreden in Carnegie Hall in New York in april 1979 nodigde Kaufman zijn oma op het podium uit. Zij kreeg een stoel aangeboden aan de zijkant van het podium, vanwaar zij de rest van de show mocht bekijken. Aan het einde van de show stond zijn oma op en trok een masker af. De oma van Andy was al die tijd collega-komiek Robin Williams geweest. Kaufman had in deze periode ook een act waarbij hij een oudere vrouw het podium opriep (Eleanor Cody Gould). Zij kreeg op het podium een hartaanval en stierf op het podium. Kaufman liep vervolgens de coulissen in, kwam het podium terug op met een verentooi op zijn hoofd en verkleed als indiaan wekte hij de dode vrouw miraculeus genoeg weer tot leven.

Het meest bijzondere moment kwam aan het einde van de shows in deze periode, waarin hij het complete publiek meenam in twintig bussen en hen trakteerde op melk met koekjes. Daarna nodigde hij iedereen uit om hem de volgende ochtend te ontmoeten op de ferry van Staten Island, waar de show gewoon doorging. Dit soort performance art maakte Andy tot de legende die hij nog altijd is. In de film Man on the Moon gebeurde dit incident nadat kanker was vastgesteld bij Kaufman. In werkelijkheid gebeurde dit ruim vier jaar eerder.

Andy2

Andy’s Funhouse
In de deal die Andy maakte voor de show Taxi zat nog een andere afspraak besloten: hij zou een pilot mogen maken voor een televisieprogramma dat hij zelf zou schrijven. Hij bedacht Andy’s Funhouse, gebaseerd op een oude act die hij deed toen hij nog op de middelbare school optrad. Deze aflevering werd niet direct uitgezonden na opnames, maar pas in augustus 1979 zond ABC Andy’s Funhouse uit. Het bevatte de bekendste en meest succesvolle grappen van Andy, waaronder Foreign Man/Latka en zijn Elvis-imitatie. Ook zaten er enkele originele segmenten in, waaronder een speciale bijdrage van een karakter uit een kinderprogramma Howdy Doody, en de “Has-been Corner”. Er zat ook een segment in dat een nepscherm van televisieruis bevatte. Met name de directeuren bij ABC waren hier niet blij mee, omdat ze bang waren dat kijkers zouden denken dat ABC écht problemen had en dat ze zouden overschakelen naar een ander kanaal. Maar dat was nu juist het komische element dat Andy graag in de show wilde hebben, en zodoende werd het toch uitgezonden.

In 1980 werd een show uitgezonden die heel veel weghad van Andy’s Funhouse, genaamd de Andy Kaufman Show. De show opende midden in een interview waarin Andy hysterisch zit te lachen. Vervolgens bedankte Andy het publiek voor het kijken naar het interview en kwam de aftiteling in beeld. Hierna volgde de normale opening en kon de show alsnog beginnen. De Andy Kaufman Show wordt nog altijd te pas en te onpas verwisseld met Andy’s Funhouse. Ergens is dat ook wel logisch, omdat Andy in beide shows hetzelfde shirt draagt, en omdat enkele segmenten identiek zijn.

Het Fridays incident
In 1981 had Andy drie optredens in de variété-show Fridays, uitgezonden op ABC. Fridays was vergelijkbaar met SNL, omdat beide programma’s van komische sketches aan elkaar hingen. Andys eerste optreden voor Fridays was direct de meest memorabele. Het gebeurde tijdens een sketch over vier mensen die in een restaurant zitten. Ze hebben allemaal een joint bij zich, en ze gaan om beurten naar het toilet om van hun joints te roken. Andy brak echter volledig met zijn rol, en weigerde om ook nog maar één zin uit te spreken. Als antwoord loopt collega Michael Richards (Kramer in Seinfeld en bekend van zijn racistische tirade jaren na Seinfeld) van het podium af, grijpt de grote borden met tekst en gooit deze op de tafel waaraan Andy zit. Andy reageerde daarop door een glas water over Michael te gooien. Co-producer Jack Burns stormt vervolgens het podium op, waarna een gevecht ontstaat. ABC besluit dan dat het genoeg is en schakelt over naar de reclame.

Er was veel verontwaardiging over het optreden van Andy. Waarom hield hij zich niet aan zijn rol? Waarom weigerde hij door te spelen? Het publiek dat niet inzag dat hier een briljante grap werd uitgehaald, kotste Andy uit. Pas veel later zou worden bekend gemaakt dat het ging om een grap die alleen bekend was bij Michael, Andy en Jack. Maar de schade aan het imago van Andy doordat mensen hem niet goed begrepen, zou niet meer te repareren zijn.

De grap kreeg een vervolg in de uitzending van een week later, waarin Andy zijn excuses aanbiedt aan de kijkers van de show. Later dat jaar zou Andy terugkeren als presentator van Fridays. Als presentator vroeg hij een gospelzangeres, Kathy Sullivan, op het podium te komen. Hij maakte bekend dat de twee verloofd waren. Daarna sprak Andy langdurig over zijn hervonden geloof in Jezus (Andy was Joods). Het laatste wat hij in deze show had moeten doen was het aankondigen van een orkest dat een lied zou gaan spelen. In plaats daarvan stak Andy een uiterst onsamenhangend betoog af over de gevaren van drugs. Hij bleef maar praten, totdat hij zichzelf een halt toeriep en zei dat hij al lang genoeg had gepraat en dat ze nu eerst naar de reclame zouden gaan.

Vrouwenworstelen
Andy was al van kinds af aan gefascineerd door de wereld van worstelen, en het zou uiteindelijk het worstelen zijn waarmee hij de grootste weerstand van het publiek opriep. Het zou tevens een van de grootste trucs zijn die Andy zou uitvoeren. Andy combineerde zijn liefde voor worstelen en zijn liefde voor het foppen van het publiek door zichzelf uit te roepen tot wereldkampioen van het intergender worstelen. Hij ging vanaf dat moment exclusief met vrouwen worstelen. Hij bood iedere vrouw 1000 dollar als het haar lukte om hem vast te houden op de grond.

Andy4

Andy benaderde in die tijd ook de toenmalige voorzitter van de worstelvereniging WWF, Vince McMahon, met de vraag of hij zijn act in New York mocht opvoeren. McMahon was geenszins onder de indruk van de in zijn ogen flauwe act, en stelde Andy voor om het eens in het zuiden van het land te proberen. Daar zouden ze ongetwijfeld meer plezier hebben om zijn act.

Andy duwde zijn act nog verder tegen de grenzen van het toelaatbare, door een professionele worstelaar uit te dagen: Jerry “The King” Lawler. In Memphis stonden de twee voor het eerst tegenover elkaar. Maar Lawler kreeg niet de kans om tegen Andy te worstelen. Andy bleef hem ontwijken, en toonde op een televisiescherm een instructievideo over ‘Hoe zeep correct te gebruiken’ en noemde Memphis de hoofdstad van de rednecks.

De ruzie tussen Lawler en Kaufman zou nog lange tijd doorgaan. Zo droeg Andy een periode een nekbrace, omdat hij zijn gebroken zou hebben na een ‘piledriver’ van Lawler. In 1982 waren Lawler en Andy samen te gast in Late Night with David Letterman. In die show kregen de twee weer ruzie, en sloeg Lawler Andy in het gezicht. In publieke optredens in de weken daarna zou Andy weer een nekbrace dragen, met als reden dat zijn klachten ‘nog erger waren dan daarvoor’. Ondertussen ging Andy vrolijk door met het vrouwenworstelen. Wel verhoogde hij de inzet: als het een vrouw zou lukken om hem vast te houden op de grond, zou zij niet alleen 1000 dollar krijgen, maar zou zij ook met hem moeten trouwen. Andy beloofde als kers op de slagroom dat hij zijn hoofd kaal zou scheren als het een vrouw het voorgenoemde lukte.

Pas veel later zou bekend worden dat de ruzie tussen Lawler en Andy in scene was gezet. De twee waren in het echte leven zelfs vrienden. In 1995, tien jaar na de dood van Andy zond NBC de documentaire ‘A Comedy Salute to Andy Kaufman’ uit, waarin de waarheid door nota bene Jim Carrey wordt onthuld. Jim Carrey zou, frappant genoeg, in 1999 Andy Kaufman spelen in Man on the Moon. In een interview uit 1997 met de Memphis Flyer onthult Lawler dat hij had geïmproviseerd tijdens de worstelshows en tijdens het optreden bij Letterman. Artsen uit het ziekenhuis waar Andy toentertijd behandeld werd, verklaarden meerdere malen dat de verwondingen van Andy echt waren. Ook Lawler gaf toe dat Andy geblesseerd was geraakt, maar dat zij die blessures hadden uitvergroot om de grap nog beter te maken. Lawler gaf ook toe dat Kaufmans uitbarsting bij Letterman en de klap van Lawler beide verzonnen waren door Andy.

Andys gastoptredens bij SNL maakten hem in één klap beroemd. Zijn eerste optredens, echter, waren bij de Dick van Dyke variété-show in 1976. Hij trad vier keer op bij The Tonight Show (1976-1978), drie keer bij de Midnight Special (1972, 1977 en 1981). In de aflevering in 1977 zingt Andy een lied dat heet ‘I trusted you’. In het lied zijn dat de enige drie woorden die hij zingt, telkens weer. In de aflevering in 1981 zoomt de camera in op het publiek waar men tussen de mensen Andy kan ontwaren, terwijl hij naar een optreden van Tony Clifton zit te kijken.

Zoals eerder beschreven was het eerste optreden van Andy in SNL op 11 oktober 1975. Hij had in totaal 16 optredens in SNL, al waren zijn laatste twee optredens vooraf opgenomen. In SNL deed hij voornamelijk sketches van standup optredens, zoals Mighty Mouse, Foreign Man, de Elvis-imitatie enzovoorts. Nadat hij het publiek in Amerika woedend had gemaakt met zijn worstelwedstrijden met vrouwen, trad hij voor de zestiende keer op in SNL. Deze vooraf opgenomen opname liet een Andy zien die aan het publiek vroeg of hij moest blijven of niet. Hij zei dat hij de mening van het publiek zou respecteren, waarop SNL de telefoonlijnen openden voor bellende kijkers. 195.544 kijkers stemden op ‘Dump Andy’, terwijl 169.186 mensen stemden op ‘Keep Andy’. Andy zou daarna niet meer live te zien zijn in SNL, op zijn ingezonden video na waarin hij alle 169.186 kijkers bedankt die ‘Keep Andy’ hadden gestemd.

Hoewel het nooit duidelijk is geworden of dit nu een grap was of niet, heeft Andy daarna nooit meer in SNL live opgetreden. Tijdens de laatste live uitzending van Andy deden zijn collega’s van SNL hun stinkende best om Andy te laten blijven. Ze prezen zijn werk, roemden zijn talent en lazen het nummer van ‘Keep Andy’ een stuk duidelijker op dan dat van ‘Dump Andy’. Eddie Murphy zei tijdens die show tegen de kijkers: “Welnu, Andy Kaufman is een vriend van mij. Onthoud dat wanneer u belt. Ik wil niemand in Amerika op zijn bek slaan.” Mary Gross las het nummer van ‘Dump Andy’ zo snel op dat het onmogelijk was voor de kijkers om het te kunnen verstaan. Gary Kroeger las het telefoonnummer voor voor een juichend publiek, waardoor hij nauwelijks te verstaan was. En tijdens de aftiteling zei Don Pardo: “Dit is Don Pardo die zegt: I stemde op Andy Kaufman.”

Andy verscheen twee bij The Merv Griffin Show in 1979 en 1980. Hij was een deelnemer in 1978 van The Dating Game onder een valse naam. Hij maakte vele reclames en televisiespotjes. De eerste film waarin hij speelde was God Told Me To uit 1976, waarin hij een moordzuchtige politieagent speelt. Hij speelde ook een televangelist in In God We Tru$t uit 1980.

Persoonlijk leven
Andy is nooit getrouwd geweest. Zijn vader en dochter overleefden he,. Zijn dochter, Maria Colonna, kwam voort uit een buitenechtelijke relatie met een oude schoolvriendin van Andy. Later werd zij voor adoptie opgegeven. Pas in 1992 ontdekte Colonna dat zij de dochter was van Andy.

Op 5 december 1969 leerde transcendentale meditatie kennen. Volgens de BBC leerde Andy deze vorm van meditatie om aan zelfvertrouwen te winnen en om zijn act te kunnen opvoeren in komedieclubs. De rest van zijn leven zou Andy iedere dag drie uur besteden aan meditatie en yoga. Van februari tot en met juni 1971 volgde Andy een speciale training in Mallorca, Spanje, waarna hij officieel leraar meditatie en yoga was.

Tijdens een Thanksgiving diner in 1983 met zijn familie in Long Island, viel het de familie op dat Andy nogal veel en langdurig moest hoesten. Zij spraken openlijk hun zorgen uit over zijn gezondheid. Hij vertelde zijn familie dat hij al een maand last had van aanhoudend hoesten, maar hij stelde ook dat bij een eerder doktersbezoek was vastgesteld dat hij niets mankeerde. Hij kwam terug in Los Angeles en raadpleegde direct een dokter die hem aan een serie van onderzoeken onderwierp. De diagnose was een zeldzaam soort longkanker. Ondanks de diagnose van de dokter die stelde dat er geen enkele hoop op herstel mocht zijn, bleef Andy vechten tegen deze ziekte tot aan zijn dood.

Het publiek bij optredens in januari 1984 was geschokt door zijn uiterlijk. Hij vertelde hen dat hij aan een niet nader te noemen ziekte leed, maar dat hij van plan was deze ziekte te bestrijden met ‘natuurlijke medicijnen’, waaronder een volledig fruit en groente dieet. Andy onderging daarna enkele bestralingen, maar de ziekte was al verspreid van zijn longen naar zijn hersenen. Zijn laatste toevlucht was een ‘psychische operatie’, een pseudo-procedure die hij liet uitvoeren in Baguio op de Filipijnen in maart van 1984. 16 mei 1984 zou Andy sterven in een ziekenhuis door toedoen van nierfalen. hij werd 35 jaar oud. Omdat hij zijn ziekte geheim had gehouden, vrijwel tot op de dag van overlijden, hebben fans nog altijd twijfels over het werkelijke overlijden van Andy. Niets zou beter bij Andy hebben gepast, dan het in scene zetten van zijn dood.

Hij had met intieme vrienden al gesproken over het in scene zetten van zijn dood. Ook dit voedde de geruchten dat Andy nog altijd in leven zou zijn. In de film Man on the Moon blijft de dood van Andy in het ongewisse. Tony Clifton treed in de film een jaar na zijn dood op. Maar in het echt was de beste vriend van Andy, Bob Zmuda, ervan overtuigd dat Andy echt was overleden, hoewel de twee vaak hadden gesproken over het in scene zetten van de dood van Andy. Zmuda zei later in interviews dat Andy nooit zo wreed had kunnen zijn tegenover zijn familie, en dat hij daarom dacht dat zijn overlijden niet gelogen was. De officiële website van Zmuda en Kaufman stellen allebei dat de dood van Andy geen grap was.

In de jaren ’90 maakte Tony Clifton een comeback in het komediecircuit in Los Angeles. Jim Carrey stelde echter in de eerder genoemde documentaire A Comedy Salute to Andy Kaufman dat al tijdens het leven van Andy de rol van Clifton van Andy was doorgegeven aan Bob Zmuda. De overlijdensakte van Andy Kaufman ligt opgeslagen bij de Los Angeles County Departement of Health Services, en is tevens verkrijgbaar via de website The Smoking Gun.

Nalatenschap
Comedian Richard Lewis stelt in de documentaire A Comedy Salute to Andy Kaufman: “Niemand heeft gedaan wat Andy heeft gedaan. Niemand zal ooit doen wat Andy heeft gedaan. Omdat hij de eerste was. Buster Keaton was de eerste in wat hij deed, en Andy was de eerste met zijn ding.” Carl Reiner: “Heeft Andy komedie beïnvloed? Nee. Omdat niemand nu doet wat Andy toen deed. Jim Carrey, bijvoorbeeld, werd wel beïnvloed door Andy, maar dan meer op de manier dat Jim zijn eigen plan trekt. Net als Andy dat deed. Ik denk dat die invloed van Andy op meer mensen van toepassing is dan we ooit zullen weten. Volg je eigen ritme. Je hoefde namelijk niet het podium op te klimmen om vervolgens te schreeuwen: “Wie neukt mijn vrouw?”. Je kan nu alles doen waarvan je denkt dat het onder entertainment valt. Andy gaf mensen de vrijheid om zichzelf te zijn.”

Andy5

Citaten Andy Kaufman
“Ik ben geen komiek. Ik heb nog nooit een mop verteld… De belofte van de komiek is dat hij op het podium gaat staan en jou aan het lachen maakt. Mijn enige belofte is dat ik u zo goed als ik kan zal proberen te vermaken. Ze zeggen: ‘Oh wow, Andy Kaufman, hij is een grappige man’. Maar ik probeer helemaal niet grappig te zijn. Ik wil alleen maar spelen met de gedachten van mijn publiek.”

“Ik wil alleen maar echte reacties. Ik wil dat mensen lachen vanuit hun onderbuik, dat ze verdrietig zijn vanuit hun onderbuik of dat ze boos worden vanuit hun onderbuik.”

“Er is geen enkele manier om te beschrijven wat ik doe. Ik ben ik.”

“Wat is waar, wat is niet waar? Dat is nu juist wat ik doe in mijn optredens, ik test hoe andere mensen omgaan met de realiteit.”