Nucleaire wapens in de wereld


Volgens schattingen zijn er zo’n 20000 kernkoppen verspreid over de hele wereld. Van deze 20000 zijn er zo’n 5000 operationeel. In totaal zijn er 2000 kernkoppen van de Verenigde Staten van Amerika en Rusland die klaar staan om direct gebruikt te worden.

Nucleaire wapens

Hoewel exacte cijfers over het aantal kernkoppen dat een land in het bezit heeft topgeheim zijn, heeft de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS) een uiterst zorgvuldige schatting gedaan naar de grootte en samenstelling van het totale arsenaal van nucleaire wapens over de hele wereld. Dit hebben zij gebaseerd op informatie die publiekelijk beschikbaar is.

Countries and their nuclear weapons

Hun bronnen bevatten onder andere het Bulletin van de Atoomgeleerden (Bulletin of the Atomic Scientists) en het Internationale Vredesinstituut in Stockholm (Stockholm International Peace Reserach Institute).

De bekendmaking van deze analyse volgt op het nieuws dat Iran nog altijd bezig is met de ontwikkeling van nucleaire wapens. Inmiddels hebben er gesprekken met Iran plaatsgevonden over hun nucleaire programma, maar daar is vooralsnog niets nieuws uitgekomen. Op 13 april zullen de gesprekken hervat worden. Er is echter nog geen geschikte locatie gevonden, en ook de invulling van de gesprekken is nog onduidelijk bij betrokkenen.

Het gesteggel over de volgende ontmoetingsplek toont de grote verschillen tussen de landen die er voor zorgden dat ook voorgaande bijeenkomsten geen resultaat opleverden. Het grootste struikelblok blijft de verrijking van uranium door Iran. Volgens Teheran gaat het slechts om een onderdeel van de productie van kernenergie, maar met name de VS vrezen dat het land werkt aan een atoomwapen. Ook het IAEA is ongerust over de nucleaire ontwikkelingen in Iran.