Filosofie | Kleine en heldere antwoorden op de grote levensvragen


Filosofie omarmt het verlangen naar kennis en wijsheid. Deze wijsheid kunnen we bereiken door onszelf de grote vragen van het leven te stellen en vervolgens te zoeken naar een ander. Met de nadruk op ‘een’, want een alomvattend antwoord geldig voor ieder mens is er in feite niet. Daarvoor zijn mensen, hun leefomstandigheden en hun opvoeding te verschillend.

In mijn nieuwe rubriek Filosofie poog ik daarom toch de verschillende antwoorden op de belangrijkste en grootste levensvragen te beantwoorden, door de meeste invloedrijke filosofen en denkers uit onze geschiedenis aan het woord te laten in begrijpelijke en eenvoudige zinnen en frasen.

De bedoeling hiervan is niet alleen om mensen meer geïnteresseerd te doen raken in filosofie, maar om de vragen en antwoorden van de filosofen voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Want hoewel filosofie op ieder van ons betrekking heeft en voor ieder van ons relevant is, is het lang niet altijd inzichtelijk voor iedereen.

eudaemonie

Ik probeer zoveel mogelijk filosofen (en dus zoveel mogelijk visies en ideeën) aan het woord te laten. Ik heb me voor de start van deze nieuwe rubriek gericht op de vraag: Hoe leef ik een goed leven?

In het eerste deel krijg je een antwoord door te kijken naar (het schijnbestaan van) veiligheid. Ieder mens zoekt zijn hele leven naar eeuwigdurende veiligheid, maar is dit überhaupt wel mogelijk? Bestaat veiligheid wel? En zo niet, waarom zouden we daar naar streven?
In het tweede deel toon ik de manier waarop Boeddha een goed leven probeert te leiden, aan de hand van de vier nobele waarheden en het achtvoudige pad naar verlichting.
In deel drie komt de modernste van de klassieke filosofen, Aristoteles, aan het woord en laat zien dat deugdzaamheid het antwoord is. Volgens hem lag de waarheid in het midden en moet je streven naar een vorm van gelukzaligheid gebaseerd op een leven vol goede beslissingen en daden. Klik op de link om te lezen wat dat betekent.

Klik hier voor een overzicht van alle artikelen. Zorg dat je regelmatig kijkt op deze pagina, want met iedere nieuwe publicatie wordt deze pagina ververst.