DEBAT: Bill Nye vs Ken Ham


Vorige week dinsdag (04-02-2014) nam ‘Science GuyBill Nye het in een debat op tegen creationist Ken Ham. De trouwe volgers van dit blog weten voor welke partij ik in eerste instantie partij zou trekken, hoewel ik pretendeer met open geest en objectief naar ieder debat te kijken (en dat is moeilijk als je je bedenkt dat Ken Ham gelooft dat deze aarde niet ouder is dan ongeveer 5000 jaar). Na het zien van dit debat zult u begrijpen waarom bioloog en wetenschapper Richard Dawkins niet meer met creationisten wil debatteren.

Om je een indruk te geven: Beide heren kregen dezelfde vraag voorgelegd, namelijk “Wat zou u kunnen doen overtuigen om uw mening te wijzigen, dan wel te herzien?”
Bill Nye antwoordde: “Onderbouwde argumenten.”
Ken Ham antwoordde: “Niets.”

Genoeg gezegd. Kijk en geniet!

Omdat er nog geen betere versie beschikbaar is, vraag je om voor deze video door te spoelen naar omstreeks minuut 13.

DEBAT: Christopher Hitchens vs David Berlinski


Berlinski klinkt welbespraakt en lijkt verstand van zaken te hebben, maar alles wat hij zegt wordt, op soms kinderlijk eenvoudige wijze, weerlegd door Hitchens.
Laat u zich niet in de luren leggen door het uiterlijk vertoon van Hitchens, wiens ziekte hier al beslag had gelegd op zijn lichaam. Zijn stem, zijn logica, zijn eloquente Engels zijn gelukkig niets aan kracht verloren.

Het Grote Debat: de verhalende wetenschap


Ik maak niet graag helden van mensen. Maar de wetenschappers en vrijdenkers die u in dit debat ziet, zijn stuk voor stuk mensen waar ik tegen opkijk. Omdat ze nadenken, omdat ze niet blind volgen, en omdat ze briljante geesten hebben en zijn.
Neil deGrasse Tyson, Lawrence Krauss en Richard Dawkins zijn al vaste gasten op dit blog. Bill Nye en Brian Greene vullen die drie namen feilloos aan.
Verder zien we Ira Flatow (‘Science Friday’), de populaire science fiction schrijver Neal Stephenson en Tracy Day, directeur van de World Science Festival Tracy Day.
De enige die ik dit rijtje nog mis, en wat dus ook mijn enige punt van kritiek behelst, is de afwezigheid van Dr. Michio Kaku.
Geniet van dit intellectuele hoogtepunt:

Vragen uit het publiek: